FIRMAST

OÜ Metsven tegeleb erinevate raietöödega ning raieõiguste ostuga. Teeme erinevaid raietöid ( lageraie, harvendusraie, sanitaarraie, raadamine, võsalõikus ) ning metsahooldusega ( istutamine, kultuurihooldus, valgustusraie ) Peale selle puhastame ja hooldame erinevaid kinnistuid/krunte, alustades kruntide ettevalmistamisest, kuni niitmise/trimmerdamiseni. Omame suurel hulgal kogemusi parkmetsade tegemisel kui ka hooldamisel.